PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


A-17 (192) A. Guterch, M. Grad, R. Materzok, E. Perchuć, S. Toporkiewicz, Wyniki Sejsmicznych Badań Głębokiej Struktury Skorupy Ziemskiej Obszaru Polski 1969-1985 *** Results of Seismic Crustal Studies in Poland

Show articles/contents 

Streszczenie, 3

1. Wstep, 4

2. Zasady metodyki pomiarów, 5

3. Charakterystyka stosowanych metod interpretacji, 6

4. Obszar badań, 9

5. Stan rozpoznania blokowej struktury skorupy ziemskiej obszaru Polski, 10

6. Charakterystyka sejsmicznego pola falowego i struktury skorupy ziemskiej głównych rejonów geotektonicznych obszaru Polski, 14

6.1 Obszar przedsudecki, 14

6.2 Obszar centralnej i północno-wschodniej Polski, 23

6.3 Obszar południowo-wschodniej Polski, 43

7. Geofizyczna i geologiczna charakterystyka strefy T-T, 56

8. Podsumowanie, 67

9. Ważniejsze problemy do rozwiązania, 69

Literatura, 71

Summary, 80


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek