PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-26 (348) 50 lat Instytutu Geofizyki PAN 1952-2003. Bibliografia 1994-2003 (50 Years of the Institute of Geophysics 1952-2003. Bibliography 1994-2003)

Show articles/contents 

J. Jankowski, R. Teisseyre, Pięćdziesiąt lat Instytutu Geofizyki PAN (Fifty years of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences), 3

Download abstract Download full paper/article 

R. Teisseyre, J. Jankowski, Wybrane osiągnięcia badawcze Instytutu Geofizyki PAN (Selected research achievements of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences), 11

B. Gadomska, Kronika Instytutu Geofizyki PAN, 1952-2002 (Chronicle), 23

Przewody doktorskie i habilitacyjne przeprowadzone w IGF PAN oraz nadane tytuły profesora, 1994-2003 (Ph.D. and habilitation degrees), 61

A. Dziembowska, B. Gadomska, S. Maj, Dokumentacja prac geofizycznych - dokonania dr Kazimiery Ołpińskiej-Warzechowej w tej dziedzinie (Documentation of geophysical literature - bibliographies by Dr. Kazimiera Ołpińska-Warzechowa), 67

G. Racki, Acta Geophysica Polonica w międzynarodowym obiegu informacji naukowej, 1996-2003 (Role of Acta Geophysica Polonica in international scientific communication, 1996-2003), 71

Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences - 1994-2003, 93

A. Dziembowska, Z. Okrasińska, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Geofizyki PAN - 1994-2003 (Bibliography), 101


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek