PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

(M) Miscellanea


Back to the main page


M-31 (407) J. Giżejewski, (ed.), Bibliography of Polish Research in Spitsbergen Archipelago, Part II, 1997-2006

Show contents Show articles/contents 

M-30 (400) P. Głowacki, Rola Procesów Fizyczno-Chemicznych w Kształtowaniu Struktury Wewnętrznej i Obiegu Masy Lodowców Spitsbergenu *** Role of Physical and Chemical Processes in the Internal Structure Formation and Mass Circulation of Spitsbergen Glaciers

Show articles/contents 

M-29 (395) A.F. Idziak, R. Dubiel (eds.), Mining and Environmental Geophysics. Selected and Revised Contributions to the XXX Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Lądek Zdrój on June 6-8, 2005

Show articles/contents 

M-28 (363) J. Golonka, M. Lewandowski (eds.), Geology, Geophysics, Geothermics and Deep Structure of the West Carpathians and Their Basement

Show articles/contents 

M-27 (352) J. Jarzyna (ed.), Badania Geofizyczne Środowiska Geologicznego (Geophysical Research of Geological Environment)

Show articles/contents 

M-26 (348) 50 lat Instytutu Geofizyki PAN 1952-2003. Bibliografia 1994-2003 (50 Years of the Institute of Geophysics 1952-2003. Bibliography 1994-2003)

Show articles/contents 

M-25 (347) Wybrany Problemy Geofizyki Współczesnej (Some Current Problems in Geophysics)

Show articles/contents 

M-24 (340) W. Zuberek (ed.), Mining Geophysics. Selected and Revised Contributions to the XXVIII Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001

Show articles/contents 

M-23 (314) S.M. Zalewski, (ed.), Bibliography of Polish Research in Spitsbergen Archipelago. Part I: 1930-1996

Show articles/contents 

M-22 (310) W.M. Zuberek, (ed.), Mining Geophysics. Proceedings of the XXVI Polish-Czech-Slovakian Symposium, Wisła, Poland, September 23-25, 1998; Geofizyka Górnicza. Referaty Przedstawione na XXVI Polsko-Czesko-Słowackim Sympozjum w Wiśle (23-25 września 1998)

Show articles/contents 

M-21 (309) U. Woźnicka, ed., Proceedings of the International Conference "Nuclear Geophysics ´97", Kraków, 20-23 October 1997

Show articles/contents 

M-20 (294) A. Guterch, M. Lewandowski, R. Dadlez, J. Pokorski, S. Wybraniec, K. Żytko, et al., Podstawowe Problemy Głębokich Badań Geofizycznych i Geologicznych Obszaru Polski *** Basic Problems of Deep Geophysical and Geological Investigations of Poland.

Show articles/contents 

M-19 (281) S.J. Gibowicz, ed., Badania Sejsmiczności w Kopalniach. Materiały XXIII Polsko-Czesko-Słowackiej Konferencji, Ustroń-Zawodzie, 21-22 październik 1994 r. *** Seismicity in Mines. Proceedings of the XXIII Polish-Czech-Slovakian Conference, Ustroń-Zawodzie, 21-22 October 1994

Show articles/contents 

M-18 (273) The Hundredth Anniversary of the First Chair of Geophysics. In Memory of Maurycy Pius Rudzki, Professor of the Jagiellonian University. Stulecie Pierwszej Katedry Geofizyki

Show articles/contents 

M-17 (266) Bibliography 1989-1993

Show articles/contents 

M-16 (245) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Lubiatów, 13-18 maja 1991 r. *** Selected Geophysical Problems in Mines, Lubiatów, 13-18 May 1991

Show articles/contents 

M-15 (235) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Radków, 5-10 czerwca 1989 r. *** Some Geophysical Problems in Mines, Radków, 5-10 June 1989

Show articles/contents 

M-14 (232) Bibliography 1979-1988 and Activity Report for the 35-year Anniversary

Show articles/contents 

M-13 (221) S.J. Gibowicz, Mechanizm Ognisk Wstrząsów Górniczych. The Mechanism of Seismic Events Induced by Mining

Show articles/contents 

M-12 (216) R. Teisseyre, Naprężenia we Wnętrzu Ziemi. Stresses in the Earth s Interior

Show articles/contents 

M-11 (214) W.M. Zuberek, Wykorzystanie Efektu Emisji Sejsmoakustycznej w Geotechnice. Geotechnical Applications of Seismoacoustic Emission

Show articles/contents 

M-10 (213) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Lubiatów, 18-22.05.1987 r. *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-9 (201) E. Majewski, Teoria Dużych Dynamicznych Odkształceń Górotworu

Show articles/contents 

M-8 (191) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Jastarnia, 6-10 V 1985 *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-7 (186) W. Stopiński, Analiza Zmian Oporności Elektrycznej Górotworu w Warunkach Eksploatacji Górniczej

Show articles/contents 

M-6 (176) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Książ, 9-13 V 1983 *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-5 (155) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Piaski, 22-27 IX 1980 *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-4 (138) Bibliografia i Prace Instytutu Geofizyki PAN. Bibliography 1973-1978

Show articles/contents 

M-3 (134) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Mogilany, 17-19 X 1977 *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-2 (123) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach, Świerklaniec, 25-29 X 1976 *** Some Geophysical Problems in Mines

Show articles/contents 

M-1 (97) Wybrane Zagadnienia Geofizycznych Badań w Kopalniach (Some Geophysical Problems in Mines), Krościenko, 21-24 X 1974

Show articles/contents 


Back to the main page

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek